تخصصی

انجام کلیه خدمات تخصصی شبکه

بیشتر بخوانید

پشتیبانی

انجام کلیه خدمات پشتیبانی شبکه

بیشتر بخوانید

نماینده رسمی NTOP در ایران

محصولات ما

میتوانید لیست محصولات ما را اینجا ملاحظه فرمایید.

Cisco

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی اقدام به تهی ...

بیشتر بخوانید

HP

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی اقدام به تهی ...

بیشتر بخوانید

NTOP

گروه بازرگانی زهری (نمایندگی NTOP) با توجه به اهمیت مقوله DPI در شبکه اقدام به تحقیقات گسترده ...

بیشتر بخوانید

Huawei

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی اقدام به تهی ...

بیشتر بخوانید

Fortigate

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی و نیازسنجی ب ...

بیشتر بخوانید

Sophos

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی و نیازسنجی ب ...

بیشتر بخوانید

Juniper

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی و نیازسنجی ب ...

بیشتر بخوانید

گروه بازرگانی زُهَری -

گروه بازرگانی زُهَری شرکتی متمرکز بر بازرگانی حرفه ای و خدمات مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

درباره ما بیشتر بدانید

آخرین پـــروژه ها

پروژه های انجام شده ما را میتوانید اینجا ملاحظه کنید.

طراحی و راه اندازی Dot1x روی بستر وایرلس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

طراحی و راه اندازی Dot1x روی بستر وایرلس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

بیشتر بخوانید

طراحی و راه اندازی فایروال های شرکت نفت حفاری شمال

طراحی و راه اندازی فایروال های شرکت نفت حفاری شمال 

بیشتر بخوانید

طراحی و راه اندازی فایروال های شعبه های شرکت نفت پاسارگاد

طراحی و راه اندازی فایروال های  شعبه های شرکت نفت پاسارگاد 

بیشتر بخوانید

اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع تفریحی شرکت نفت در آبعلی

اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع تفریحی شرکت نفت در آبعلی

بیشتر بخوانید

Back to Top