مانیتورینگ

مانیتورینگ

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اقدام به ارائه خدمات سیستمهای مانیتورینگ  شبکه نموده است که خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

  • طراحی و راه اندازی مانیتورینگ Solarwinds
  • طراحی و راه اندازی مانیتورینگ PRTG
  • طراحی و راه اندازی مانیتورینگ NTOP
  • طراحی و راه اندازی مانیتورینگ Netflow , AVC  
  • طراحی و راه اندازی مانیتورینگ Cacti

Back to Top