محصولات Juniper

Juniper

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی و نیازسنجی به عمل آمده در کشور در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات اقدام به تهیه و فروش محصولات امنیتی نموده است و در این زمینه ارائه دهنده محصولات با برندهای زیر می باشیم :

  • Cisco ASA, Firepower (All Model)
  • Sophos (All Model)
  • Fortinet (All Model)
  • Juniper (All Model)

Back to Top