شبکه

شبکه

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اقدام به ارائه خدمات شبکه نموده است که خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

  • طراحی و راه اندازی شبکه های مبتنی بر سیسکو ( روتینگ ، سوییچینگ و ...)
  • طراحی و راه اندازی شبکه ها ی مبتنی بر میکروسافت ( سرویسهای Active Directory ، DNS ، DHCP  و ....)
  • طراحی و راه اندازی شبکه های مبتنی بر لینوکس 

Back to Top