پشتیبانی

پشتیبانی

انجام کلیه خدمات پشتیبانی شبکه

خدمات زیرمجموعه

نگهداری و پشتیبانی کلیه محصولات ارائه شده

گروه بازرگانی زهری با استفاده از تیم مجرب مفتخر است کلیه محصولات ارائه شده توسط این گروه را پش ...

سرویس دسک

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات به مشتریان خود با استفاده از پرسنل مجرب خدمات سرویس د ...

نگهداری شبکه های LAN - WAN

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات به مشتریان خود با استفاده از پرسنل مجرب خدمات نگهداری ...

Back to Top