محصولات Cisco

Cisco

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمات بازرگانی پیشرفته در دنیای علم و تکنولوژی اقدام به تهیه و فروش محصولات شرکت سیسکو نموده است و در این زمینه ارائه دهنده محصولات زیر می باشد :

 

  • Cisco Switches (2960 Series, 3750 Series, 3850 Series, 4500 Series, 6500 Series)
  • Cisco Router (1800 Series, 2900 Series, 3900 Series, 7200 Series, 7600 Series, ASR Series, …)
  • Cisco Interfaces & Module
  • Cisco ASA with Firepower Services, Firepower Services
  • Cisco Identity Services Engine (ISE)
  • Cisco License’s

Back to Top