سیستم های تلفنی بر پایه شبکه (VoIP)

سیستم های تلفنی بر پایه شبکه (VoIP)

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اقدام به ارائه خدمات سیستمهای تلفنی تحت شبکه نموده است که خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

  • طراحی و راه اندازی سیستمهای تلفنی بر پایه شبکه سیسکو  (  CUCM , CME , … )
  • طراحی و راه اندازی سیستمهای تلفنی بر پایه شبکه Elastix  

Back to Top