مجازی سازی

مجازی سازی

گروه بازرگانی زهری در راستای ارائه خدمت پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات با داشتن تیم مجرب اقدام به ارائه خدمات مجازی سازی در شبکه نموده است که خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد :

  • طراحی و راه اندازی شبکه های مجازی مبتنی بر VMware
  • طراحی و راه اندازی شبکه های مجازی مبتنی بر Citrix
  • طراحی و راه اندازی شبکه های مجازی مبتنی بر KVM
  • طراحی و راه اندازی شبکه های مجازی مبتنی بر میکروسافت ( Hyper V )

Back to Top